“Имаш нужда от помощ за зрелостните изпити по биология? “
Заявката бе приета! Ще се свържа с теб до няколко дни. 
<!-- [et_pb_line_break_holder] --><style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/***checklist***/<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.checklist ul {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 0 !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.checklist ul li {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> list-style-type: none;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: inline-flex;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 10px 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height: 28px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.checklist ul li:before {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> content: " ";<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-image: url(https://donneindomabili.com/wp-content/uploads/2017/12/visto_rosso.png);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 30px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-repeat: no-repeat;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> vertical-align: bottom;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: inline;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 5px 30px 5px 0px;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->/****media quries*****/<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->@media (min-width: 980px) and (max-width: 1030px) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.et_pb_button.et_pb_module.et_pb_bg_layout_light {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 30px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->} /********end***********/<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<!--Start of Tawk.to Script--><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->(function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0];<!-- [et_pb_line_break_holder] -->s1.async=true;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->s1.src='https://embed.tawk.to/5b2ab573d0b5a54796820395/default';<!-- [et_pb_line_break_holder] -->s1.charset='UTF-8';<!-- [et_pb_line_break_holder] -->s1.setAttribute('crossorigin','*');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);<!-- [et_pb_line_break_holder] -->})();<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End of Tawk.to Script-->